Game-based Learning

null

Doen, doen, doen!

Lees jij de gebruiksaanwijzing als je een nieuwe TV hebt aangeschaft? De meeste mensen niet. Stekker erin, op knoppen drukken en kijken of we het ding aan de praat krijgen. En als dat dan niet lukt… dan pas pakken we het boekje of bekijken de instructievideo. 

Toch richten we onze leerprocessen op het werk anders in.

Tijd voor verandering

Eérst zenden om er dan maar vanuit te gaan dat het goedkomt, zo is vaak de gang van zaken. De powerpoint van de baas, een intensieve trainingsmiddag met een vol programma, wellicht een E-learning die tevens toetst of we het goed hebben begrepen. Bijgewoond en afgerond? Dan word jij als medewerker geacht de nieuwe kennis of vaardigheid te beheersen en in de praktijk toe te passen.

Dat we op deze wijze niet effectief leren en we gemiddeld 80% na een maand zijn vergeten nadat we iets gelezen of gehoord hebben, is al lang algemeen bekend. Tijd dus voor een andere leeraanpak!  

null

null

Tijd voor verandering

Eérst zenden om er dan maar vanuit te gaan dat het goedkomt, zo is vaak de gang van zaken. De powerpoint van de baas, een intensieve trainingsmiddag met een vol programma, wellicht een E-learning die tevens toetst of we het goed hebben begrepen. Bijgewoond en afgerond? Dan word jij als medewerker geacht de nieuwe kennis of vaardigheid te beheersen en in de praktijk toe te passen.

Dat we op deze wijze niet effectief leren en we gemiddeld 80% na een maand zijn vergeten nadat we iets gelezen of gehoord hebben, is al lang algemeen bekend. Tijd dus voor een andere leeraanpak!  

"Bij 4Growth geloven we dat mensen vooral leren door te doen, te experimenteren, te reflecteren en door feedback te vragen en geven. Het is onze missie om dit proces zo effectief en aantrekkelijk mogelijk te maken."

Game-based Learning

De neiging naar spel zit in ons allemaal en dat het toevoegen van spelelementen de meest natuurlijke én effectieve wijze activeert om nieuwe vaardigheden aan te leren. Sociale diersoorten leren spelenderwijs. Kinderen leren van nature spelenderwijs. En ja, wij zien ook dat spel het leereffect versterkt bij volwassen professionals.

We hebben ervaren dat leren via spel mensen helpt boven zichzelf uit te stijgen en dat dit hét middel is om doelgroepen aan te zetten tot actie. We zien dat sturen op zowel begrijpen als toepassen het best spelenderwijs gaat. De traditionele trainingswijze waarbij kennisoverdracht centraal staat en de overdracht vaak op selectieve momenten gebeurt weegt niet op tegen het resultaat van daadwerkelijk doen! En dat ook nog eens op een onderscheidende en innovatieve manier.

null

null

Game-based Learning

De neiging naar spel zit in ons allemaal en dat het toevoegen van spelelementen de meest natuurlijke én effectieve wijze activeert om nieuwe vaardigheden aan te leren. Sociale diersoorten leren spelenderwijs. Kinderen leren van nature spelenderwijs. En ja, wij zien ook dat spel het leereffect versterkt bij volwassen professionals.

We hebben ervaren dat leren via spel mensen helpt boven zichzelf uit te stijgen en dat dit hét middel is om doelgroepen aan te zetten tot actie. We zien dat sturen op zowel begrijpen als toepassen het best spelenderwijs gaat. De traditionele trainingswijze waarbij kennisoverdracht centraal staat en de overdracht vaak op selectieve momenten gebeurt weegt niet op tegen het resultaat van daadwerkelijk doen! En dat ook nog eens op een onderscheidende en innovatieve manier.

Kolb’s Cycle of Experiential Learning

Leren uit ervaring

Sturen op een leerdoel starten we niet vanuit theorie maar met een korte leergame die je doelgroep direct in de actie zet. Eerst experimenteren, dan reflecteren om daarna te duiden, te begrijpen, te verdiepen en weer opnieuw te proberen. Onze Game-based Learning aanpak sluit aan op Kolb’s Cycle of Experiential Learning.

“Play is the highest form of research…”

Albert Einstein

null

Games voor jong en oud

Of je nu leerpogramma’s ontwikkelt voor schoonmakers of fiscalisten, voor verpleegkundigen of callcenter medewerkers, voor monteurs of artsen. Allemaal zullen ze sneller, effectiever en met meer plezier leren als je spelelementen toevoegt aan de leerervaring. Je moet natuurlijk wel zorgen dat de opzet goed aansluit op je doelgroep.
"Niet vervangen, maar versterken! Met Game-based Learning activeer je het gebruik van je bestaande leeraanbod, maak je dat adaptief en help je je doelgroep van begrijpen naar doen."

Het klassieke leren

Kennisaanbod is er bij de meeste organisaties volop. De meeste intranetten staan vol protocollen en uitlegvideo’s. Veel organisaties bieden een “all-you-can eat” e-learning platform aan met honderden modules.

Bij de meeste bedrijven of instellingen worden deze kennismiddelen echter te weinig gebruikt. Het gevoel van urgentie ontbreekt, de waan van de dag regeert en laten we eerlijk zijn, het is allemaal ook wel een beetje saai!

null

null

Het klassieke leren

Kennisaanbod is er bij de meeste organisaties volop. De meeste intranetten staan vol protocollen en uitlegvideo’s. Veel organisaties bieden een “all-you-can eat” e-learning platform aan met honderden modules.

Bij de meeste bedrijven of instellingen worden deze kennismiddelen echter te weinig gebruikt. Het gevoel van urgentie ontbreekt, de waan van de dag regeert en laten we eerlijk zijn, het is allemaal ook wel een beetje saai!

null

Herkenbaar?

Dat dit probleem niet uniek is en veel grote organisaties uitdagingen hebben aangaande Learning & Development werd enkele jaren geleden mooi samengevat door Harvard Business Review. Alleen kennis aanbieden is niet genoeg om professionals écht te helpen nieuwe vaardigheden aan te leren en in de praktijk te brengen. HBR deed onderzoek bij multinationals en concludeerde dat maar liefst 75% van de leidinggevenden ontevreden was over het interne L&D aanbod.

Volgens dit onderzoek dient leren en ontwikkelen op de werkplek:  

  • Meer doelgericht en meetbaar zijn, aansluitend bij de behoefte op de werkvloer.  
  • Just-in-time worden aangeboden, leren als het nodig is, medewerkers moeten de stof ‘gebruiken’.  
  • Relevanter zijn, gekoppeld aan persoonlijke en organisatiebehoeften.  
  • Een duurzamer effect hebben, deelnemers moeten de stof onthouden.  
  • Effectiever zijn, gericht op praktische vaardigheden en verandering van gedrag op de werkvloer.  
  • Een samenvatting van het onderzoek en de link naar: Where companies go wrong with learning and development 

Wil je meer weten?

Wij raken niet uitgesproken over Game-based Learning én Gamification. Bezoek onze website of neem contact op via info@4growth.com.